Dokonujemy pomiarów zgodnie ze standardem polskich i europejskich norm. Po pomiarach dostarczamy komplet protokołów i zaleceń pokontrolnych, które jeśli potrzeba pomogą Państwu w poprawie warunków pracy. Przygotowane protokoły stanowią kompletną dokumentację dla Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu, Straży Pożarnej itp. Dokumentację dostarczymy w wersji papierowej i elektronicznej.

 

Nasi specjaliści wykonują :

  • Pomiary rezystancji izolacji, badanie stanu izolacji
  • Pomiary oświetlenia
  • Pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia
  • Badanie wyłączników różnicowo-prądowych
  • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
  • Badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania
  • Przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej - protokołów z przeprowadzonych prac